Click on the pictures to download.

Photo’s: Peter Lodder

Govert Govers. Youstyled

Hans Speekenbrink

Johan van der Linden studeerde in 1983 af voor Uitvoerend Musicus Saxofoon bij Ed Boogaard aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Volgde masterclasses bij o.a. Iwan Roth, Daniel Defayet, Frederik Hemke, Francois Daneels. In 1982 richtte hij samen met zijn collega’s, André Arends, Arno Bornkamp en Willem van Merwijk het Aurelia Saxofoonkwartet op. Dit Saxofoonkwartet is uitgegroeid tot één van de toonaangevende kamermuziekensembles in de wereld. Het Aurelia heeft 9 cds op zijn naam staan en vele buitenlandse tournees naar o.a. Ierland, Duitsland, Canada, Indonesië, Amerika en Japan. In 2013 heeft Johan na 31 vruchtbare jaren het kwartet verlaten. Van 1982 t/m 1990 was Johan van der Linden aangesteld als Saxofonist van de Koninklijke Militaire Kapel in Den Haag.

Naast zijn werk als hoofdvak docent Saxofoon aan het Conservatorium in Zwolle (ArtEZ), Utrecht (HKU) en Rotterdam (Codarts) is Van der Linden werkzaam als freelance saxofonist bij: Koninklijk Concertgebouw Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Residentie Orkest, Radio Philharmonisch Orkest.

Johan is kernlid van het Nederlands Blazers Ensemble www.nbe.nl. 

Naast de drukke speel- en lespraktijk en masterclasses over de hele wereld houdt Van der Linden zich ook bezig met het ontwikkelen van nieuw repertoire bij de uitgevers, Molenaar Edition, Donemus, Tierolff muziekcentrale en G.M.F.

Met de pianist Henry Kelder heeft hij een duo dat zich richt op speciaal voor het duo geschreven nieuwe muziek ondergebracht bij Matching Arts, http://www.matchingarts.com/.

Samen met zijn vrouw Elske te Lindert vormt hij het duo ‘Flor de Tilo’.

Johan was Splendoriaan van het eerste uur. http://splendoramsterdam.com/ De plek waar kunstenaars en publiek elkaar inspireren.

Johan is endorser van Selmer saxofoons.

(www.johanvanderlinden.com)
[English]

Johan van der Linden graduated in 1983 for Performing Musician Saxophone with Ed Boogaard at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam. Attended master classes with Iwan Roth, Daniel Defayet, Frederik Hemke, Francois Daneels, among others. In 1982 he founded the Aurelia Saxophone Quartet together with his colleagues André Arends, Arno Bornkamp and Willem van Merwijk. This saxophone quartet has become one of the leading chamber music ensembles in the world. The Aurelia has 9 CDs to its name and many foreign tours to Ireland, Germany, Canada, Indonesia, America and Japan, among others. In 2013, Johan left the quartet after 31 fruitful years. From 1982 to 1990, Johan van der Linden was appointed saxophonist of the Royal Military Band in The Hague.

In addition to his work as a principal subject teacher of Saxophone at the Conservatory in Zwolle (ArtEZ), Utrecht (HKU) and Rotterdam (Codarts), Van der Linden works as a freelance saxophonist with: Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Residentie Orchestra, Radio Philharmonic Orchestra.

Johan is a core member of the Nederlands Blazers Ensemble www.nbe.nl.

In addition to the busy performance and teaching practice and masterclasses all over the world, Van der Linden is also involved in developing new repertoire for the publishers, Molenaar Edition, Donemus, Tierolff Muziekcentrale and G.M.F.

With the pianist Henry Kelder he has placed a duo that focuses on new music specially written for the duo at Matching Arts, http://www.matchingarts.com/.

Together with his wife Elske te Lindert, he forms the duo 'Flor de Tilo'.

Johan was co-founder of Splendor Amsterdam. http://splendoramsterdam.com/. The place where artists and the public inspire each other.

Johan is an endorser of Selmer saxophones.

(www.johanvanderlinden.com)